Nieuw Westland

Meer en meer mensen willen vanuit eigen verantwoordelijkheid een nieuwe vorm geven aan verschillende aspecten in de samenleving. Zo ontstaat er waarde creatie met en voor de regio. Nieuw Westland faciliteert regionale initiatieven en ontwikkelingen richting een respectvolle zelfredzame samenleving.

Frij Fryslån

In Frij Fryslân weten we dat een sterke lokale economie noodzakelijk is voor mens en omgeving. We dragen onze soevereiniteit en beslissingsbevoegdheden niet over aan overheden of non-gouvernementele instellingen die weinig verbinding met ons land hebben. Onze inwoners nemen gezamenlijk, transparant en eerlijk besluiten en houden uitvoerders van de gekozen richting aansprakelijk.”

Nieuw Oss en omgeving

“Ons Maasland heeft als doel om lokaal een zelfredzame, duurzame en liefdevolle samenleving op te bouwen waarin we gebruik maken van ieders kwaliteiten. We onderzoeken en realiseren lokale initiatieven op het gebied van o.a. gezondheid, voeding, wonen, energie, educatie en ontspanning.”

Nieuw Alphen

Nieuw Alphen heeft als doel om lokaal een zelfredzame, duurzame en liefdevolle samenleving op te bouwen waarin we gebruik maken van ieders kwaliteiten. Wij onderzoeken en realiseren lokale initiatieven op het gebied van o.a. gezondheid, voedsel en educatie. Hierbij werken wij samen op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect.

Nieuw Apeldoorn

Steeds meer mensen willen vanuit eigen verantwoordelijkheid een nieuwe vorm geven aan verschillende aspecten in de samenleving.

Zo ontstaat er waardecreatie met en voor de regio. Nieuw Apeldoorn faciliteert regionale initiatieven en ontwikkelingen richting een respectvolle, zelfredzame samenleving.

Samen Krachtig

Wij zijn een groep betrokken inwoners van de Duin- en Bollenstreek. Onze drijfveer is om met elkaar een krachtig netwerk op te bouwen, en daarmee bij te dragen aan positieve verandering in de wereld. We gaan uit van ieders mogelijkheden en talenten, en van de kracht van samenwerking.

Nieuw Den Haag

In Nieuw Den Haag staan de belangen van alle inwoners en de lokale ondernemers centraal. Vanuit deze gedachte willen wij met elkaar en voor elkaar onze stad en de regio fundamenteel anders inrichten, waarbij elf thema’s het vertrekpunt zijn van onze beweging.

Nieuw WestFriesland

Wij zien een samenleving voor ons waarin menselijkheid voorop staat. Waarin ons niet van bovenaf opgelegd wordt wat het beste voor ons zou zijn, maar waar wij samen ‘bottom-up’ aan werken en over meedenken en beslissen.

Rivierenlanders in Verbinding

“Zo’n 255 ondernemende burgers, overheden, bedrijven, kennisinstellingen, kapitaalverstrekkers en maatschappelijke organisaties vinden de verbinding met elkaar. Door een gezamenlijk lokaal perspectief kan elke Rivierenlander zich betekenisvol voelen. Daarnaast houden wij ons bezig met broodnodige bewustzijnsverandering.”