Afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan het verder stevig neerzetten en professionaliseren van ComVi.
In deze periode is het gezamenlijke besluit genomen dat het bestuur het stokje overdraagt aan mensen met meer ervaring in besturen, in onderwijs en met een duidelijke visie voor de ontwikkeling en groei van ComVi.

Onze nieuwe bestuurder Mariska is al 30 jaar werkzaam in diverse functies (leerkracht, IB-er, directie, bestuurder) in het onderwijs en is momenteel als IB’er verbonden aan diverse scholen in Rotterdam.
‘Juf’ Mariska heeft vanaf dag 1 actief bij ComVi gewerkt net de schoolleiders. Zij heeft o.a.onze stamgroep gedraaid en met haar kennis en kunde begeleiding gegeven tijdens het proces om door de inspectie goedgekeurd te worden.
Het andere bestuurslid, Patrick, heeft vanaf het prille begin de school een warm hart toegedragen. Met zijn ervaring als directeur en leidinggevende, zijn mannelijke energie en scherpe geest, is hij als voorzitter van de stichting een verfrissende, fijne aanwinst voor ComVi.

ComVi is zeer dankbaar voor alles dat de vorige bestuursleden hebben gedaan. Toen Maddy en Marieke het hoofd nog maar net boven water konden houden met meerdere rollen tegelijk stonden zij meteen klaar om de bestuursfunctie op zich te nemen. Hun inzet en tijd heeft ComVi naar een hoger niveau kunnen tillen.

Onlangs is het nieuwe bestuur meteen voor de “leeuwen geworpen” aangezien de inspectie langs is geweest voor het tweede bezoek, een jaar na dato na onze goedkeuring.
Trots kan ComVi melden dat de school wederom met vlag en wimpel is “geslaagd” en zelfs hun zegen hebben ontvangen voor de komende 2 jaar, zonder herstelopdrachten. De inzet en harde werken is beloond, maar ComVi is zich ervan bewust dat ook veel te danken is aan het vertrouwen van de ouders van de leerlingen in hen.

Comments are closed