De regionale digitale infrastructuur

Een regionale digitale infrastructuur zorgt ervoor dat de afhankelijkheid van de technologiegiganten sterk afneemt en dat het eigendom van de data wordt behouden.
Met een netwerk van computer servers in kantoorgebouwen, winkels, scholen, universiteiten, overheidsgebouwen en woonkamers kan een regionaal decentraal netwerk worden gebouwd.

Omdat de fysieke infrastructuur (glasvezelnet) vaak in private handen is, zullen alternatieven moeten worden ontwikkeld zoals radiografische verbindingen tussen de computer servers. Dit leidt tot een autonoom ‘regionaal internet’ van computers, dataopslag en dataverwerking waarvan de controle regionaal wordt ondergebracht. 

Zowel de ontwikkeling als het onderhoud van een regionale digitale infrastructuur kan worden verricht door ondernemers en burgers in de regio. Ook de financiering van computer servers en software vindt bij voorkeur regionaal plaats, bijvoorbeeld middels crowdfunding.

Hierdoor blijft de economische waarde in de regio, en wordt regionale werkgelegenheid gecreëerd. Voor de ontwikkeling van de business case en het plan van aanpak hebben nu al ondernemingen veel ervaring opgedaan.


Onze projecten

In de Hoeksche Waard

Project idee ?

Hoe houd je je eigen data echt voor jezelf? En wil je dit idee lokaal opzetten?


Denk mee

Heb je ideeën voor een regionaal decentraal netwerk ~ Deel het!


doe mee

Wij gaan aan de slag met allerlei projecten ~ help je mee om die concreet te maken? Of heb je een voorstel?’