Categories:

Dinsdag 9 augustus 2022 zal een gedenkwaardige dag worden. Het is de dag dat de coöperatieve vereniging Nieuw HW In Verbinding officieel ‘werd geboren’. Als één van een tweeling, want ook de cooperatie Nieuw Den Haag zag op deze dag het levenslicht.
Zes van de kernteamleden verzamelden zich ‘s morgens vroeg op de carpool van busstation van Heinenoord om vervolgens gezamenlijk te vertrekken naar Doetinchem. Onderweg werden de huidige ontwikkelingen in de wereld besproken, werden ideeën uitgewisseld, maar was het vooral een fijn samenzijn dat het gevoel gaf van een ‘dagje uit’. Na een autorit van bijna 2 uur kwamen ze aan bij het notariskantoor dat gespecialiseerd is in het opstellen van statuten die aan de eisen van de wet voldoen, maar vooral ook de ruimte laten om in de komende twee jaar (de kwartiersmakersperiode) te leren, aan te passen, uit te proberen. Daarna zullen de statuten opnieuw vastgelegd worden middels een statutenwijziging.

De statuten zijn een mooi geheel geworden, waarin ook veel aandacht is voor de uitgangspunten waarmee we de coöperatieve vereniging gaan opzetten. Waarden die de menselijke maat terugbrengen in de nieuwe samenleving; ‘nobiliteit, authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid, eerlijkheid, redelijkheid, gematigdheid, kalmte, waarheidsliefde, wijsheid, sensitiviteit, liefde, compassie, zorgzaamheid, verdraagzaamheid, spontaniteit, moed, voortreffelijkheid en vrijgevigheid‘. Kenmerken die we graag omarmen: soevereiniteit, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, balans, orde, verbondenheid, eenheid, vrede, vertrouwen, zuiverheid, samenwerking, wederkerigheid, creativiteit, schoonheid, dankbaarheid, vreugde, gezondheid, voorspoed en overvloed.

En uiteraard is het doel van de vereniging in de statuten beschreven:

‘De Coöperatie stelt zich ten doel de co-creatie en vredige implementatie van een in een nieuwe vorm regionaal gewortelde, zo veel mogelijk autonome samenleving, inclusief directe democratie en regionale gemeenschapseconomie, in het belang van haar leden en de overige bewoners en ondernemers en de natuurlijke leefomgeving in haar Werkgebied. De Coöperatie is partijpolitiek neutraal.

Nadat de notaris de statuten op de belangrijkste punten nog even had doorgenomen, was rond drie uur hét moment om dit alles zwart op wit te bezegelen. Namens de grondleggers van NieuwHW werden twee handtekeningen aan het document toegevoegd, en was hiermee de coöperatieve vereniging Nieuw HW In Verbinding een feit!