Uw woning, en speciaal uw slaapkamer, zou u gelegenheid moeten geven om te herstellen en opnieuw in balans te komen. Maar helaas is dat door verschillende oorzaken vaak niet zo. Uw leefomgeving kan u dan negatief beïnvloeden, waardoor het zelfherstellend vermogen van uw lichaam verzwakt.

Dat kan zich uiten in verschillende klachten, zoals chronisch slecht slapen, chronische vermoeidheid, weinig energie en pijn. U herstelt moeizaam, zelfs van een eenvoudige verkoudheid. Uw woning kan u ook emotioneel belasten, wat onder meer merkbaar is door een blijvend bedrukt of zelfs depressief gevoel.

Koen van Biesen

Niet iedereen is even kwetsbaar voor negatieve invloeden vanuit de leefomgeving. Mensen met een groot invoelend vermogen merken de effecten er eerder van. In deze lezing wordt ingegaan op de natuurlijke werking van geomagnetische en kosmische straling op mens, dier en plant. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden en onderzoeksresultaten legt Koen van Biesen de samenhang tussen aarde, natuur en het lichaam van mens, dier en plant uit. Deze voorbeelden laten zien dat de aarde ons voedt en dat elektromagnetisme daarin van wezenlijk belang is.

Tevens gaat Koen in op de invloed van technische elektromagnetische velden en haar frequenties van b.v. telecommunicatiemasten, hoogspanningslijnen, radarinstallatie, en mobiele telefoons die de natuurlijke werking van de aarde en het lichaam van mens, dier en plant beïnvloeden. Tevens legt hij uit hoe je bewust en voorzichtig kan omgaan met alle elektronische apparaten en zendmasten. Ook legt hij uit hoe de werking van de aarde op natuurlijke wijze hersteld kan worden.
Koen van Biesen is eigenaar van onderzoeksbureau Geo-Phiscis van waaruit hij onderzoek en behandelingen in huizen, stallen, kassen en landbouwpercelen aanbiedt. Tevens geeft hij middels begeleidingen en cursussen zijn ervaringen, weten en methoden door.
Meer informatie via www.aardenatuurmens.nl.

Datum: 22 november 2023, inloop 19h00, aanvang 19h30.
Locatie: Creactief, Oud-Beijerland
Kosten deelname: vrijwillige bijdrage
Graag reserveren, zodat we weten hoeveel deelnemers we mogen verwachten.