LOkaal Voedsel

De voedselproductie heeft eeuwenlang een regionale functie gehad, en de huidige trend is weer terug naar die regionale functie. Regionale voedselproductie en -consumptie verbindt de belangen van de producenten en consumenten van voedsel. Hiernaast is de burger in Regio 4.0 betrokken als investeerder (mede-eigenaar), afnemer en als arbeider, en wordt de menselijke waardigheid hersteld, met stadsboerderijen en voedsellandgoederen waar plek is voor zorgcliënten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Grootschaligere productie vindt plaats in de meer landelijke gebieden, zoals Noordoostpolder, Drenthe en Groningen. Hier worden voorraden aangelegd in graanschuren en koelhuizen, en geruild met andere autonome regio’s.

Een reductie van het aantal stappen in de voedselketens tussen producent en consument helpt niet alleen om de macht van voedselgiganten te reduceren, maar ook om transparantie over voedselveiligheid en de ecologische gevolgen van de voedselproductie te verkrijgen. De belangen van boeren en consumenten kunnen verder worden verenigd door regionale coöperaties op te richten waarin zowel boeren als burgers belanghebbende leden zijn. Burgers ontvangen hun deel van de oogst, waardoor boeren verzekerd zijn van de afzet van hun producten. Burgers met grond kunnen bovendien zelf producenten worden. Voedselbossen verhogen de biodiversiteit en daarmee de grondkwaliteit, en verlagen de droogte. Opbrengsten kunnen in regionale cryptomunten lokaal worden besteed of geruild.


Onze projecten

In de Hoeksche Waard

Project idee?

Zorgboerderij, voedselbos, volkstuin en deeltuin: het kan. Laat ons weten wat er al is..

Denk mee

Transparantie en voedselveiligheid, dat hebben we nodig.


doe mee

Regionale biologische coöperaties waarin zowel boeren als burgers belanghebbende leden zijn, samen lukt het.