Categories:

Het is een klein zinnetje maar deze woorden betekenen de wereld voor de Sticting ComVi.
Er stond dan ook heel wat op het spel, en er is heel veel aan vooraf gegaan.

Wat begon als gezamenlijke droom, zo één als ‘een zwembad in de tuin zou tof zijn’ … Een droom voor een mooiere wereld met daarin een fijne, veilige, rijke en uitdagende ontwikkelomgeving voor kinderen en jong volwassenen, heeft de afgelopen maanden steeds meer vorm gekregen. En deze week is, met de goedkeuring door de onderwijsinspectie, de droom werkelijkheid geworden.

Er is héél wat uren werk aan vooraf gegaan. Ze komen zo, met een voorzichtige schatting, makkelijk op 1000+ uur. De mensen van ComVi zijn al met al een klein jáár bezig geweest. Ze hebben, naast het leeuwendeel met z’n tweetjes gedaan te hebben, ook veel hulp en steun gehad van ouders, grootouders, sympathisanten, onze collega’s, onze kinderen en onze partners.

Men heeft voor ons gesjouwd, geregeld, gedoneerd, gereden, geverfd, gepoetst, gebouwd, gesopt, geveegd, gesnoeid, geïnstalleerd, geluisterd en meegedacht, gejuicht, getroost en gesteund, gezocht en gevonden..

Waar die 1000+ uur van Maddy-Devi Homburg en Marieke Verbeek-Bal het afgelopen jaar in zijn gaan zitten?
In o.a.:

-webinars volgen
-oriënteren
-websites bestuderen
-documentatie lezen
-onderzoekskader ministerie van onderwijs bestuderen
-diverse beleidsplannen en vele vele andere documenten lezen
-onze eigen statuten schrijven, herschrijven, aanpassen etc
-Bedenken hóe zij zelf vorm zouden willen geven aan hun onderwijs.
Niet alleen mooie gedachten verwoorden maar ook concrete zaken zoals een prettige dagplanning, activiteiten uitwerken , materialen, gaan we werken met methodes ja of nee en welke dan.

-Consent methode? Ouderparticipatie? Ouderbetrokkenheid?
Hoeveel mensen in het team/ verdeling enz.

-Financiële plaatje: hoe hoog is een haalbare en reële ouderbijdrage?
Werken met donaties ja of nee? Hoe doe je dat? Juffen met eigen kinderen

-Verzekeringen
-Vergunningen
-Huur

-Hoe gaan we de ontwikkeling bijhouden/monitoren, welke eisen zijn er vanuit de overheid?
-Beleidsplannen schrijven
-Veiligheidplan opstellen
-Meldcode aanmaken
-Stappenplan maken voor het overschrijven van onze kinderen van oude school naar ComVi
-Ouder enquete opstellen
-Kinder enquete opstellen
-Website bouwen
-Een geschikte locatie zoeken
-Communiceren met de gemeente
-Beleidsplan geschreven, moest het een schoolplan worden
-Contact onderhouden met leerplichtambtenaar en onderwijsinspectie.
-Winkels aflopen voor spullen en het land door voor materialen.
-Een BHV training volgen.
-Achter de notaris aanjagen om de statuten nu toch éindelijk eens af te ronden en van een stempel te voorzien.
-VOG aanvragen.
-Inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
-De brandweerinspectie doorkomen.
-Brandoefeningen doen met de kids.
-Goede verbanddozen aanleggen.
-Overleggen met de andere huurders van het pand.

En heel, héél veel ritjes door heel veel verschillende mensen door heel het land om al onze prachtige meubels, planten, spellen, boeken, encyclopedieën, leermaterialen, gymtoestellen, buitenmateriaal en nog veel meer te verzamelen.

En heel, heel veel gesjouw met dozen vanuit andere scholen vol met methodes. Die vormen nu voor taal, lezen, rekenen, lezen, schrijven, aardrijkskunde etc een prachtig basis die dient als naslagwerk voor járen onderwijs.

Het heeft hen al met al dus heel wat bloed, zweet en tranen gekost, maar ze hebben elke stap met liefde gezet en wat ze ervoor terug hebben gekregen is goud waard. En op die flow hebben ze het toch maar mooi allemaal voor elkaar gekregen.

De particuliere, staatsvrije B3 school, Stichting ComVi is een feit!
En daar gaan de teamleden nog járenlang aan verder bouwen en vooral heel veel van genieten.

Veel liefs en eigen wijze groet van de trotse schoolleiders van ComVi
Maddy-Devi Homburg en Marieke Verbeek-Bal


Wil je de school steunen?
Op https://www.lijstje.nl/ComV vind je spullen die ze goed kunnen gebruiken. Dus neus eens rond in je schuur, kast of zolder. Of doneer op NL74 RBRB 8835 9349 23 t.n.v. stichting ComVi

Een keer langskomen?
5 feb houden ze een open dag. Meer info volgt op onze website en in onze Discord omgeving.

Op de hoogte blijven?
Meld je aan bij de groep op Discord. Nadat je jezelf hebt voorgesteld kun je daar meelezen: https://discord.gg/jvPVjwvF

Nog meer lezen? Op https://www.eigenwijsgeleerd.nl vind je de link naar een tijdelijke website, met o.a. blogs en allerlei andere informatie.

De komende maanden zullen, naast rust in de groep, in het teken staan van verder groeien. De school heeft in onze stamgroep nog een plek voor een aantal kindjes.