Regionale nutsvoorziening

Voor autonome regio’s zijn eigen nutsvoorzieningen voor water en energie onontbeerlijk. Voldoende water en energie zijn geen vanzelfsprekendheid meer, huishoudens, ondernemingen en publieke organisaties moeten ernaar streven om energie neutraal te worden, en om de energie duurzaam op te wekken.

Technisch is het mogelijk om steeds meer energie lokaal op te wekken zoals met zonne- en windenergie, en regionaal op te slaan en te verplaatsen met waterstof. Hiermee kunnen noodzakelijke voorzieningen – zoals de regionale digitale infrastructuur – regionaal worden opgewekt, opgeslagen en verplaatst. Net als bij de ontwikkeling van een regionale digitale infrastructuur (internet) kan de energieopwekking decentraal plaatsvinden door kantoorgebouwen, winkels, scholen, universiteiten, overheidsgebouwen en woonkamers.

Eigen winning van drinkwater en het leveren van drinkwater aan derden is wettelijk toegestaan, wanneer het aan de kwaliteitseisen voldoet. Het drinkwater in Nederland moet voldoen aan de kwaliteitsnormen van het Drinkwaterbesluit en dit moet regelmatig worden gecontroleerd. Waterwinning kan in een stichting of coöperatie worden ondergebracht. Zo worden consumenten producenten, en krijgen hiervoor een financiële vergoeding. Hiermee zijn zowel de digitale infrastructuur als de energie die de infrastructuur nodig heeft autonoom in de regio verankerd.Onze projecten

In de Hoeksche Waard

project idee ?

Je eigen watervoorziening, doe je dat al? Laten we het samen doen.


denk mee

Wij gaan aan de slag met allerlei projecten ~ help je mee om die concreet te maken? Of heb je een voorstel?

doe mee

Energieneutraal en duurzaam: heb jij een plan hoe dat kan?