Samen Wonen in Nieuw HW In Verbinding

Bezit wordt minder belangrijk, deelfietsen en deelauto’s bijvoorbeeld worden steeds meer de norm.

Bovendien worden de burgers in Regio 4.0 door economische (recessie en minder betaalde arbeid) en technologische ontwikkelingen (3-D printing, decentrale energie- en voedselproductie) behalve consumenten ook producenten.

Ook het toenemende belang van duurzaamheid heeft invloed op het toekomstige wonen. Als gevolg hiervan worden diverse nieuwe initiatieven ontwikkeld om het wonen opnieuw uit te vinden: meer samen, met ook economische mogelijkheden en duurzamer.

Onze projecten

In de Hoeksche Waard

Het Kledingrondje

Niet ieder voor zich maar meer delen, dat lukt prima bij samen-wonen. Het kledingrondje is er een voorbeeld van.

Doe Mee

Zoek je mede-initiatiefnemers voor een gezamenlijk woonproject? Deel het met ons!

denk mee

Wij gaan aan de slag met allerlei projecten ~ help je mee om die concreet te maken? Of heb je een voorstel?ur.