In augustus 2022 is de Coöperatieve Vereniging Nieuw HW In Verbinding U.A officieel opgericht, met als Handelsnaam Nieuw HW In Verbinding. De statuten kenmerken zich als een document waarvan de inhoud beschouwd mag worden als een leidraad voor het handelen van elk lid van NieuwHW. In dit eerder bericht zijn de hoofdzaken reeds toegelicht. De volledige statuten vind je hier.