Wat een fijne lezing was het weer. Met zo’n 35 mensen, zowel van Nieuw HWIV als van buiten de Hoeksche Waard, mochten we kijken en luisteren naar de speech van Frans Heslinga. Gestaafd door een overweldigend aantal bewijzen vertelde hij ons over de evolutie van de mens zoals deze op aarde leeft. Bewijzen voor de reuzenmensen zijn zowel te vinden in de Bijbel (Genesis) als in ons landschap.

Versteende lichamen van reuzenmensen zijn op aarde overal te vinden. Als je kennis hebt van de anatomie van het menselijk lichaam, ga je de verschillende versteende weefsels en organen in het landschap herkennen in de verschillende steenvormen. Wat wij steen noemen is een levensvorm die ontstaat wanneer organisch materiaal wordt geconserveerd zonder dat er lucht bij kan komen, bedolven door water of modder. Dat kan betrekkelijk snel gaan. In zo’n 30 jaar kan steen worden gevormd. Doordat steen is gevormd door conservering van organisch materiaal bevat het levensenergie. Dat is de energie die wij voelen als wij edelstenen in ons etherlichaam ervaren. Eigenlijk is “steen” niet de juiste benaming voor dit materiaal. De enige steensoorten op aarde zijn lava, afkomstig uit een vulkaan en de door mensen gemaakte bakstenen (ik zou daar zelf nog Shungite aan willen toevoegen, omdat deze “steensoort” een moleculaire samenstelling heeft die verder niet op aarde voorkomt).

Ook zijn op verschillende plaatsen op aarde reuzentrappen te vinden. Niet logisch voor “kleine” mensen om zulke enorme trappen te bouwen. Frans leerde ons niet meer te denken in termen van groot of klein, dus eigenlijk onze menselijke perceptie van verhoudingen niet te gebruiken bij het benaderen van deze fenomenen.

Frans vertelde waarom er nu geen reuzenmensen meer op aarde zijn. Ze kunnen simpelweg niet leven omdat de ether, de lucht de wij inademen en die ons omgeeft, op aarde niet meer zwaar genoeg is. De reuzenmensen hoefden niet te eten omdat zij van ether leefden. Zij zullen vast weleens een snackje hier en daar hebben genuttigd, maar eten in de hoeveelheid zoals wij dat doen (in verhouding tot onze bodymass) deden zij niet.

Fresco’s in Egypte uit de tijd van de farao’s laten ons diverse afbeeldingen van reuzenmensen zien. Toentertijd leefden de reuzenmensen vreedzaam samen met de mensvorm zoals wij die nu kennen. De “kleine” mensen waren en hoefden niet bang te zijn van de reuzenmensen. De pyramides zijn niet door onze huidige mensenvorm gebouwd, maar door de reuzenmensen.

De tafelbergen of mesa’s die op diverse plaatsen op aarde te vinden zijn zijn in feite boomstronken van reuzenbomen die versteend zijn. Vorm, schors en jaarringen zijn vanuit Google Earth gemakkelijk te herkennen. Deze boomstronken zijn zo strak en plat omdat deze reuzenbomen met behulp van laserstraling zijn geveld.

Wij worden onwetend gehouden, omdat wij van “hogere” machten niet over deze geschiedenis mogen beschikken. Waarom zou het zijn dat wij maar zo’n klein gedeelte van onze totale hersencapaciteit gebruiken? Als alles in de natuur (bio)logisch is, dan is dat helemaal niet logisch. Vanaf een bepaald punt in onze geschiedenis is men de huidige mens gaan indoctrineren met de evolutietheorie zoals Darwin (die uit een christelijk mileu afkomstig was) deze heeft beschreven. Echter is het onlogisch dat de mens uit een aap is ontstaan omdat er nooit overblijfselen van de zogenaamde tussenvormen zijn gevonden.
Het komt de hogere machten goed uit dat wij door onze huidige levensvorm maar zo’n klein beetje levensenergie van onze totale levenscapaciteit gebruiken, omdat deze machten onze overblijvende energie aftappen voor zelfgebruik.

Luisterend naar Frans was er een stemmetje in mijn denkwereld dat mij influisterde dat reuzenmensen nooit hebben bestaan en dat het helemaal niet kan om van ether te leven. Maar het geheel benaderend met mijn gevoel past dit precies in alle andere natuurlijke wetten, die ik als mijn waarheid heb aangenomen.

Ik moet denken aan het motto van één van onze leden die de quote van Johan Cruijff gebruikt:

Je gaat het pas zien als je het doorhebt!

Een waarheid als een (reuzen)koe.

Frans vond het fijn bij ons en is zeker bereid nog eens een speech te komen geven. Zijn speech over Tartarië is naar eigen zeggen de meest indrukwekkende. Ik heb begrepen dat meerdere mensen deze al hebben beleefd maar misschien is het toch nog een keer interessant. Ik nodig jullie uit eens op de site van Frans ( http://www.fransheslinga.nl/alwareness-tv.html ) te kijken en mij te tippen ( anja.gerritse@nieuwhwiv.nl ) als je iets interessants vindt.
In oktober zou ik op een woensdagavond weer een lezing kunnen organiseren.

Anja Gerritse
30 mei 2024

No responses yet

Geef een reactie