Door Mies Kloos, docente Spiologie

Leven in vertrouwen is de beste preventie van ziekten
Begrip en inzicht geven “wonderbaarlijke” genezingen


De vijf biologische natuurwetten laten ons zien hoe ons lichaam functioneert: ziekten zijn onderdeel van biologisch zinvolle processen die verklaarbaar, voorspelbaar en ook zeer herkenbaar zijn. Begrip van de biologische wetten geeft je een heel ander beeld van ziekten: doordat je je angst en zorgen ervoor zult
verliezen, ben je in staat ze te verwelkomen als een logisch gevolg van jouw persoonlijke perceptie van eerdere gebeurtenissen of situaties. Je gaat inzien dat zieken niet bestreden, maar doorleefd dienen te worden.

Je zult op een zeer diep niveau gaan voelen en weten dat het lichaam geen fouten maakt, dat symptomen slechts boodschappen zijn van je onderbewuste en je zult die boodschappen kunnen begrijpen.
De implicaties van het leven volgens de biologische wetten zijn enorm verrijkend en ver-reikend. Ze zullen je kijk op het leven en op de processen van ziekte en gezondheid diepgaand veranderen. Je wordt rustiger en krijgt meer vertrouwen, zowel in het lichaam als in de dingen die je overkomen in het dagelijks leven.

Dinsdag 3, woensdag 4, dinsdag 17 en woensdag 18 oktober, van 10:00 tot 18:00 uur.
Buurthuis Ronduit, Zweedsestraat 11 a, 3295 EK ‘s Gravendeel
Kosten: € 470,- inclusief BTW en digitale handleiding.
De vergoeding voor thee, koffie, een kop soep voor tussen de middag bedraagt €7,50 per dag en wordt direct afgedragen aan de gastvrouw.
Graag eigen lunch meenemen.

Voor meer informatie en vragen én aanmelden kan je contact opnemen met Mies:
Email: leveninvertrouwen@icloud.com of GSM: +31-640403607

Meer informatie is ook te vinden op www.levensbewustzijn.nl en www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl

Na het volgen van deze dagen kan je:
– met een gerust hart ziek zijn en dit zien als een positief gebeuren
– ziekteprocessen gemakkelijker en sneller laten verlopen
– jezelf op “wonderbaarlijke” wijze genezen
– uitzaaiingen voorkomen
– beangstigende symptomen zoals bloed ophoesten of bloed in de ontlasting of urine
verwelkomen
– bepalen wanneer je naar de dokter gaat en wat je dan wilt dat er gedaan wordt
– begrijpen dat ook moeilijke omstandigheden nuttig en zinvol zijn
– het Hamers Kompas herkennen als mechanisme van creatie in bredere zin
Kortom: je kunt gaan leven met volledig vertrouwen in je lichaam en je gezondheid in eigen
hand nemen.

Ervaringsverhaal na een workshop in juli 2012:
Al jaren kreeg ik bij werkzaamheden zoals bollen pellen, tulpen plukken en tulpen bossen last
van de pezen in mijn onderarm. Deze pezen bedienen de vingers die je bij deze werkzaamheden
extreem nodig hebt. De standaard RSI-klachten zeg maar. Om deze klachten te verzachten
gebruikte ik duivelsklauw zalf. Dit hielp maar genas niet. Ook werden de klachten door de jaren
heen langduriger van aard.
Begin juli heb ik de workshop van de organen gevolgd en daarna begon het bollenseizoen weer.
Dat betekent ook weer tulpen pellen. En inderdaad de 1 e dag begin je gelijk je onderarmen weer
te voelen en de 2 e dag nog erger. Maar… met de kennis van de Germaanse weet je wat er
eigenlijk gebeurt. Het is een eigenwaarde conflict, je bent niet goed genoeg (snel genoeg) voor dit
werk. Eerst cel afbraak, waarschijnlijk direct begin 1 e dag, gevolgd door cel opbouw om de pees
sterker te maken zodat je je werk wel kan doen. Na 2 dagen was de pijn weg en heb ik dit jaar
nog 3 weken pijnloos bollen gepeld.

Wat een beetje besef al kan doen.

Inhoud van de workshop
Dag 1: Het omdenken.
Het algemene programma en het eerste programma van het endoderm: de longen
– Bespreking van de algemene programma’s en de verschillende symptomen in de 2 fasen
– Verregaande gevolgen voor de benadering van ziekten vanuit deze denkwijze
– Wetenschappelijke onderbouwing: de embryologie en de evolutionaire ontwikkeling van
het leven op Aarde
– Het endoderm: weefsels, functies, thema’s en het verloop van de processen
– De Maya kalender: bewustzijnsevolutie in relatie tot de biologische evolutie
– Praktijkvoorbeelden, eigen ervaringen, ervaringsverhalen, discussies
Afwisseling van theorie en praktijk: voorbeelden, oefeningen, toepassingen, complicaties, etc.

Dag 2: De programma’s van het endoderm en mesoderm: nierverzamelbuizen, maag-
darmsysteem, onderhuid, borst- en buikvliezen, botten, pezen, spieren, gewrichten,
bind- en vetweefsel, lymfe- en bloedvatensysteem
– Vervolg van dag 1
– Het oude mesoderm: weefsels, functies, thema’s en het verloop van de processen
– Biologische handigheid en haar gevolgen voor de kant waarop de symptomen zich uiten
– Het nieuwe mesoderm: weefsels, functies, thema’s en het verloop van de processen
– Plaats van het mesoderm in de bewustzijnsevolutie volgens de Maya Kalender en de
evolutionaire ontwikkelingsgeschiedenis van de Aarde
– Praktijkvoorbeelden, eigen ervaringen, ervaringsverhalen, discussies
Afwisseling van theorie en praktijk: voorbeelden, oefeningen, toepassingen, complicaties, etc.

Dag 3: De programma’s van de rode groep, het ectoderm: opperhuid, slijmvliezen en vele
andere weefsels van hogere, complexe organismen
– Vervolg van dag 2
– Het ectoderm, de biologie voltooid: weefsels, functies, thema’s en het verloop van de
processen
– De structuur van de biologische natuurwetten aan de hand van de evolutionaire
ontwikkeling van de organismen op Aarde
– Bewustzijnsevolutie aan de hand van de Maya Kalender: uitwerking en boodschap
– Kiembladopbouw van de organen en bespreking van enkele complexe organen

Rode draad gedurende alle dagen:
– Wat te doen op basis van de biologische wetten als je zelf of iemand klachten heeft
– Welke informatie wil je achterhalen en waarom?
– Hoe doe je dat?
– Hoe begeleid je iemand op basis van de biologische wetten?
– Waar liggen de complicaties en hoe ga je daarmee om?
– Casuïstiek, vragen, discussies
– Eventuele bespreking van door de deelnemers ingebrachte fysieke problemen

Dag 4: Praktijkdag “Het verhaal van het lichaam”
Laptop of ipad meenemen indien mogelijk.
Ochtend: Overzicht, verdieping.
– Oefenset: met kaartjes een overzicht maken van de BN
– Werken met de website: hoe vind je het thema en de fase waar iemand zit.
Middag: hoe ga je ermee om?
– Achterhalen van thema en fase aan de hand van de symptomen
– Welke vragen stel je en waarom?
– Eenvoudige casussen plenair en via een rollenspe