De inspiratiedag is een doorslaand succes geworden. Zo’n 100+ bezoekers zagen een aula vol met informatiestandjes die weergaven waar Nieuw HW In Verbinding mee bezig is, vergezeld door kraampjes die diverse artikelen aanboden zoals bijvoorbeeld energetische sieraden, waterfilters en edelstenen. Zij werden getrakteerd op een inspirerende lezing van Bob de Wit (Society 4.0) en een lezing van Aqua Peak (waterfilters).
Hieronder kun je een indruk krijgen met een selectie van de foto’s die gemaakt zijn en en video-impressie

Video-impressie van de Inspiratiedag